Rada programowa

>

dr Paweł Grzejszczak

dr Paweł Grzejszczak

dr Paweł Grzejszczak

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k
Partner

ŻYCIORYS

Doradca klientów z sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa, branży paliwowej oraz gazowej, we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw energetycznych, a głównie w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, realizacji inwestycji, finansowania projektów infrastrukturalnych, kontraktów handlowych oraz zamówień sektorowych.

Doradca w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, doradza również przy realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji oraz energetyki odnawialnej, przy restrukturyzacjach grup kapitałowych, transakcjach prywatyzacyjnych, M&A i IPO w Polsce, głównie w sektorze energetycznym i telekomunikacyjnym. Dr Paweł Grzejszczak doradza także w zakresie prawnych aspektów handlu energią, świadectwami pochodzenia, uprawnieniami do emisji, gazem i paliwami płynnymi, jak i również przyprojektach realizowanych dla operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych. Autor licznych publikacji z dziedziny energetyki, sektora gazowego i paliw płynnych.

Prelegent podczas konferencji poświęconych m.in. problemom energetyki odnawialnej, kogeneracji, ciepłownictwa, energetyki gazowej, inwestycji typu project finance w energetyce, funkcjonowania sektora gazowego, zmian w prawie energetycznym oraz prawa wspólnotowego dotyczącego elektroenergetyki, sektora gazowego i paliw płynnych
członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.