Rada programowa

>

dr Przemysław Zaleski

dr Przemysław Zaleski

dr Przemysław Zaleski

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Prezes Zarządu

ŻYCIORYS

Doktor nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania i Informatyki, mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek zarządzanie i marketing, absolwent studiów MBA WSFiZ w Warszawie, absolwent studiów Zarządzania Projektami PMA George Washington University, Washington DC (Dyplom Associate’s Certfikate Project Menagement), absolwent kursu Energy Portfolio Management and Optymimisation, Honkong, oraz licznych kursów biznesowych i kursów związanych z sektorem energetycznym i paliwowym.

Bierze aktywny udział w pracach wielu organizacji branżowych. Członek/ ekspert Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, wiceprzewodniczący zespołu ds. rynków hurtowych Towarzystwa Obrotu Energią, ekspert w międzynarodowym stowarzyszeniu branżowym Eurelectric – Energy Policy & Generation Committee z siedzibą w Brukseli.

Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym, najpierw jako doradca w firmach konsultingowych, następnie menadżer na stanowiskach kierowniczych w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych Wrocław SA, EconTrade SA, EnergiaPro SA, Grupa Tauron SA. Następnie Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i Finansowych w Enea Operator, Prezes Zarządu Enea Trading, Grupa Enea, doradca Zarządu w Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych SA, Grupa PERN, Prezes Zarządu Gas and Energy Trading, grupa Edf, Prezes Zarządu Infoengine, Grupa Giełda Papierów Wartościowych, Wiceprezes Orlen Centrum Serwisowe. Członek Rad Nadzorczych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Śrem SA, ENEOS SA, Enea Wytwarzanie SA. Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, Wydział Zarządzania i Informatyki.