Rada programowa

>

Elżbieta Niebisz

Elżbieta Niebisz

Elżbieta Niebisz

b. Wiceprezes Zarządu ZE PAK S.A.
Dyrektor ds. Regulacji

ŻYCIORYS

Pani Elżbieta Niebisz ma wykształcenie ekonomiczne oraz posiada wiedzę i doświadczenie w strukturach nadzoru dużych spółek kapitałowych oraz w pracy w administracji państwowej.

Uzyskała tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGH (d. SGPiS ) w Warszawie, w 1984 roku.

Ukończyła szkolenie dla kierowników komórek organizacyjnych urzędów centralnych organizowane przez Akademię Obrony Narodowej , Wydział Strategiczno-Obronny; odbyła kurs w Duńskiej Szkole Administracji Publicznej z zakresu funkcjonowania i zadań Centrum Administracyjno – Gospodarczego Rządu, a także ukończyła studia podyplomowe w SGH.

W 1991 roku rozpoczęła pracę w administracji państwowej, w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego, którą kontynuowała w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od roku 1995 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu.
Była wykładowcą i egzaminatorem na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Swoją wiedzę uzupełniała a równocześnie wykorzystywała sprawując funkcje kierownicze w instytucjach państwowych, a także sprawując funkcje nadzorcze poprzez udział w pracy rad nadzorczych licznych spółek kapitałowych.

W trakcie pracy zawodowej, kierowała dużymi zespołami ludzkimi (od 40 do 70 osób) oraz  wykonywała nadzór właścicielski obejmujący wszelkie zagadnienia ekonomiczne oraz formalno – prawne w stosunku do spółek z udziałem Skarbu Państwa, których w zależności od okresu było od 500 do ok.1400 (w początkowym okresie wdrażania Programu Powszechnej Prywatyzacji, również w stosunku do 512 spółek NFI).