Rada programowa

>

Krzysztof Zborowski

Krzysztof Zborowski

Krzysztof Zborowski

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.
Prezes Zarządu

ŻYCIORYS

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Doktor ekonomii i zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Doświadczony menedżer i wizjoner cechujący się charyzmą przywódczą. Ekspert w zakresie technologii energetycznych. Moderator oraz prelegent wielu konferencji i warsztatów tematycznych. Prezes Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna. Przez wiele lat Prezes Elektrowni „Kozienice” S.A. i ENEA Wytwarzanie S.A. W latach 2010-2013 sprawował funkcję Wiceprezesa Grupy Kapitałowej ENEA ds. Strategii i Rozwoju.