Rada programowa

>

Małgorzata Mika-Bryska

Małgorzata Mika-Bryska

Małgorzata Mika-Bryska

Veolia Energia Polska
Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych

ŻYCIORYS

Małgorzata Mika-Bryska
Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska