Rada programowa

>

Marcin Moskalewicz

Marcin Moskalewicz

Marcin Moskalewicz

Prezes PERN „Przyjaźń” S.A. w latach 2012-2015

ŻYCIORYS

Prezes PERN „Przyjaźń” S.A. w latach 2012-2015. Prezes Zarządu OBR PR w Płocku, wcześniej m.in. wiceprezes Zarządu The Foundation of Advanced Computer Studies w Kielcach oraz Prezes Zarządu spółki SLM Consulting Sp. z o.o. w Krakowie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu rozbudowanymi strukturami firm m.in. jako Wiceprezes i Członek Zarządu PZU SA oraz PZU Życie. Jest absolwentem  studiów MBA Institute of Business Studies – Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University USA, podyplomowych w studium kształcenia kadr kierowniczych Akademii Ekonomicznej oraz magisterskich AR w Krakowie.