Rada programowa

>

Marek Kossowski

Marek Kossowski

Marek Kossowski

EnercoNet Sp. z o.o
Prezes Zarządu

ŻYCIORYS

Obecnie zatrudniony w GK MCX/ENERCO., pełni funkcje prezesa zarządu EnercoNet Sp. z o.o., prowadzi własną działalność doradczo-ekspercką.

Studiował w Katowicach, na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego, w roku 1979 ukończył studia uzyskując tytuł magistra.
W latach 80-tych pracował w administracji państwowej i gospodarczej, między innymi jako wicedyrektor gabinetu Prezesa Rady Ministrów, dyrektor gabinetu Ministra Górnictwa i Energetyki, zastępca Dyrektora Generalnego Wspólnoty Węgla Kamiennego. W 1990 roku powołany do zarządu Państwowej Agencji Węgla Kamiennego.
Od roku 1993 do końca lat 90 – tych zatrudniony w firmach sektora finansowego. Dyrektor departamentu sieci w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A., wiceprezes  Warta Vita S.A., członek zarządu w Powszechnym Banku Kredytowym S.A.
Następnie prezes zarządu PBK Nieruchomości S.A. i dyrektor PP Dipservice Warszawa..
W roku 2001 powołany na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Gospodarki, gdzie nadzorował problematykę sektora paliw i energetyki oraz ośrodków badawczo – rozwojowych. W roku 2003 powołany na funkcję prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu S.A., w 2005 roku wprowadza PGNiG S.A. na giełdę warszawską.
Od 2006 roku prowadzi własną działalność doradczo-ekspercką. Równolegle pełni funkcje prezesa zarządu S-ki FASING ENERGIA, a następnie prezesa zarządu EnercoNet Sp. z o.o.

Był przewodniczącym rad nadzorczych: Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A., Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., POLCARD S.A., Gas – Trading S.A.; wice- przewodniczącym rady EurpolGaz S.A.; członkiem rad nadzorczych: Węglokoks S.A., Zakładów Koksowniczych Wałbrzych, Kopalni węgla kamiennego „Wujek”