Rada programowa

>

Maciej Stryjecki

Maciej Stryjecki

Maciej Stryjecki

ASE Offshore sp. z o.o.
Prezes Zarządu

ŻYCIORYS

Magister inżynier ochrony środowiska, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu ekologii ogólnej na UP w Lublinie. Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, komunikacji społecznej i doradztwa inwestycyjnego. Współzałożyciel i Prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej – organizacji pozarządowej wspierającej rozwój energetyki z poszanowaniem uwarunkowań gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Autor i profesjonalny lobbysta projektów legislacyjnych upraszczających procedury realizacji inwestycji w energetyce, w tym tworzących otoczenie prawne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich. W latach 2001-2005 pełnił funkcje: doradcy czterech kolejnych ministrów środowiska, szefa gabinetu ministra środowiska, pełnomocnika zarządu NFOŚiGW ds. ochrony środowiska na terenach wiejskich, członka rady nadzorczej WFOŚiGW, członka komitetu sterującego Funduszu Spójności. W latach 2005-2009 był współtwórcą oraz pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i członka zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej. Od stycznia 2015 do marca 2016 pełnił funkcję Dyrektora Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w PGE EJ1, gdzie odpowiadał za weryfikację i wybór lokalizacji dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przygotowanie programu badań lokalizacyjnych i środowiskowych oraz przeprowadzenie procedury scopingu. Autor przewodnika dla inwestorów „Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej”, współautor „Wytycznych w zakresie prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko farm wiatrowych” oraz „Przewodnika w zakresie prowadzenia procedur wyboru lokalizacji i prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych na polskich obszarach morskich”.