Rada programowa

>

prof. US dr hab. Wojciech Drożdż

prof. US dr hab. Wojciech Drożdż

prof. US dr hab. Wojciech Drożdż

Uniwersytet Śląski
Profesor US

ŻYCIORYS

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora zogniskowane są w obszarze logistyki, ekonomiki transportu (w tym elektromobilności i lotnictwa), zarządzania w energetyce, bezpieczeństwa energetycznego i międzynarodowego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Mają one silny wpływ i są powiązane z aktywnością na rzecz praktyki gospodarczej, czego wynikiem jest szereg projektów badawczych oraz opracowane ekspertyzy i dokumenty strategiczne dla przedsiębiorstw i instytucji rządowych, w szczególności z sektora energetycznego i TSL.

Prace w ramach działalności naukowo-badawczej są wzmocnione poprzez członkostwo w instytucjach i stowarzyszeniach o charakterze krajowym oraz międzynarodowym (członek zarządu Enea Operator sp. z o.o. w funkcji wiceprezesa ds. innowacji i logistyki, przewodniczący szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, członek Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE), członek International Association for Energy Economics (IAEE)).