Rada programowa

>

prof. Waldemar Kamrat

prof. Waldemar Kamrat

prof. Waldemar Kamrat

Politechnika Gdańska

ŻYCIORYS

Jest absolwentem PG, wydziału elektrycznego  oraz UG  wydziału ekonomiki produkcji. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując w roku 1996 Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/Washinghton DC. Członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN. Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, jest również doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich ds. Energetyki. W latach 2004-2006 zasiadał w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli.