Rada programowa

>

Zygmunt Kwiatkowski

Zygmunt Kwiatkowski

Zygmunt Kwiatkowski

Prezes Zakładów Azotowych “Puławy” w latach 2002-2006

ŻYCIORYS

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej – Wydział Matematyki Fizyki i Chemii (1979). Ukończył studia podyplomowe dla kadry zarządzającej banków na wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (1997). Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł Doctorate Major in Business Administration na University of Nort West Columbia (2004). Odbył kursy i szkolenia z zakresu analizy finansowej, zarządzania, instrumentów finansowych i zagadnień giełdy papierów wartościowych.

W latach 2002-2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Z.A. Puławy. W latach 2012-2011 był Prezesem Zarządu Wiko Company S.A. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Kruszywa Niemce S.A. oraz prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Cooperation and Global Consulting Zygmunt Kwiatkowski.

Zasiadał w radach nadzorczych Z.A. Puławy (2001-2002), Z.Ch. Police S.A. (2010), F.S. Holding w Lublinie (2002). Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Z.A.O. A.F.K. w Kiemierowie (Rosyjska Federacja) – budowa kombinatu przerobu drewna oraz zasiada w Radzie Nadzorczej P.P.M.B. Niemce S.A.